Kuinka voittaa vastaväitteet tehokkaasti

Tervetuloa lukemaan blogiamme siitä, kuinka voittaa vastaväitteet tehokkaasti. Myynnin parissa työskentelevänä henkilönä tiedät varmasti, että vastaväitteiden kohtaaminen on osa myyntiprosessia. Mutta miten käsitellä näitä vastaväitteitä niin, että voit vakuuttaa asiakkaat ja jatkaa myyntiprosessia eteenpäin? Seuraavaksi jaamme kanssasi muutaman tärkeän vinkin, jotka auttavat sinua valmistautumaan etukäteen, kommunikoimaan selkeämmin ja harjoittelemaan aktiivista vastaväitteiden käsittelytapaa. Lue lisää saadaksesi hyödyllisiä vinkkejämme!

Vastaväitteiden merkitys myyntitilanteissa

Kuinka vastaväitteet voivat vaikuttaa myyntiprosessiin? Vastaväitteet voivat hidastaa tai jopa pysäyttää myynnin etenemisen. Ne saattavat herättää epävarmuutta asiakkaassa ja estää tämän tekemästä päätöstä ostoprosessissa.

Miten vastaväitteiden käsittely voi parantaa myynnin tuloksia? Tehokas vastaväitteiden käsittely voi auttaa luomaan luottamusta asiakkaaseen ja vakuuttamaan tämän ostamisen hyödyllisyydestä. Kun kohtaat vastaväitteen, on tärkeää kuunnella asiakasta aktiivisesti, esittää perusteltuja vastauksia ja tarvittaessa jakaa referenssejämme tai todisteita tuotteemme tai palvelumme laadusta.

Mitkä ovat yleisimmät vastaväitteet ja kuinka niihin voi vastata?

1. Hinta: Asiakas saattaa pitää hintaa liian korkeana. Vastaa tähän kertomalla tuotteemme tai palvelumme ainutlaatuisista ominaisuuksista ja eduista, jotka korvaavat hinnan. Esimerkiksi voit mainita, kuinka tuote tai palvelu säästää aikaa tai parantaa työn tehokkuutta.

2. Kilpailu: Asiakas saattaa verrata tuotettamme tai palveluamme kilpailijan vastaavaan. Vastaa tähän korostamalla meidän kilpailuetujamme, kuten laatu, asiakaspalvelu tai käyttökokemus. Lisäksi voit tarjota vertailuja tai asiakastapaustutkimuksia, jotka osoittavat meidän paremman suorituskyvyn.

3. Tarpeettomuus: Asiakas saattaa pohtia, tarvitseeko hän tuotettamme tai palveluamme oikeasti. Vastaa tähän kertomalla, miten tuote tai palvela voi ratkaista asiakkaan ongelmia tai täyttää tarpeita. Esitä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tuote tai palvelu on hyödyttänyt muita asiakkaita.

4. Luottamus: Asiakas saattaa epäillä tuotteemme tai palvelumme luotettavuutta tai laatua. Vastaa tähän esittämällä referenssejä tai asiakastyytyväisyystodistuksia, jotka osoittavat, että tuotteemme tai palvelumme on arvostettu ja luotettava.

Valmistaudu etukäteen

Valmistaudu etukäteen: Arvioi mahdollisia vastaväitteitä, joita asiakkaat usein esittävät. Ymmärrä heidän huolenaiheet ja valmistele valmiit vastaukset käyttöön. Näin voit tehokkaasti voittaa vastaväitteet ja vakuuttaa asiakkaan tarjoamasi ratkaisun hyödyistä. Asiakkaiden huolenaiheiden ymmärtämiseen panostaminen auttaa parantamaan myyntitehokkuutta merkittävästi.

Arvioi mahdollisia vastaväitteitä, joita asiakkaat usein esittävät. Ymmärrä heidän huolenaiheet ja valmistele valmiit vastaukset käyttöön. Näin voit tehokkaasti voittaa vastaväitteet ja vakuuttaa asiakkaan tarjoamasi ratkaisun hyödyistä.

Tutustu vastaväitteisiin, joita usein esitetään

Ongelmat hinnan kanssa:

 • Arvioi asiakkaiden hintaherkkyyttä
 • Tarjoa taloudellisia etuja, kuten alennuksia tai tarjouksia

Epäilyt laadusta:

 • Esitä todisteita korkeasta laadusta, kuten asiakasarvioita tai sertifikaatteja
 • Tarjoa takuu tai palautusoikeus asiakkaille

Kilpailijoiden mainitseminen:

 • Vertaa omaa tuotetta kilpailijoihin ja esitä paremmat ominaisuudet
 • Korosta yrityksen ainutlaatuisia vahvuuksia

Selvitä vastaväitteiden taustalla olevat huolenaiheet

Ymmärtää asiakkaan tarpeet on ensiarvoisen tärkeää vastaväitteiden voittamisessa. Tämä vaatii kykyä arvioida ja tunnistaa, mitkä asiat ovat asiakkaalle todella tärkeitä. Luottamuksen rakentaminen on myös avainasemassa – kun asiakas luottaa sinuun ja yritykseesi, hän on taipuvaisempi kuuntelemaan vastauksiasi vastaväitteisiin. Kommunikaation merkitys korostuu tässä prosessissa; selkeät ja vakuuttavat viestit auttavat poistamaan huolenaiheita tehokkaasti

Laadi vastaukset valmiiksi

 • Vakuuttavan argumentoinnin kehittely:
 • Arvioi vastaväitteet ja niiden taustalla olevat huolenaiheet tarkasti.
 • Kehitä vahvat, faktoihin perustuvat argumentit vastaväitteiden voittamiseksi.

 • Faktapohjaiset tiedot ja tilastot:
 • Kerää kattavia ja luotettavia asiakasdataa sekä tilastoja liittyen tuotteisiisi tai palveluihisi.
 • Hyödynnä näitä factoja vakuuttaessasi asiakkaita ja tarjotessasi ratkaisuja heidän huolenaiheisiinsa.

 • Referenssit ja asiakaskokemukset:
 • Kerää positiivisia referenssejä tyytyväisiltä asiakkailta.
 • Jaa nämä referenssit avoimesti vastaväitteiden yhteydessä, jotta pystyt osoittamaan tuotteidesi tai palveluidesi arvon.

Kommunikoi selkeästi ja vakuuttavasti

Kun kohtaat vastaväitteitä, kuuntele tarkkaan vastapuolen argumentteja ja osoita ymmärrystä ja empatiaa. Näin luot hyvän pohjan keskustelulle ja saat toisen osapuolen avautumaan. Puhuessasi vakuuttavasti perustele hyvin omat näkökulmasi ja tarjoa konkreettisia esimerkkejä tai todisteita tukemaan väitettäsi.

Vastavuoroisuus on myös tärkeää – kun osoitat kunnioitusta toisten mielipiteille, heidän on helpompi suhtautua avoimemmin sinun näkemyksiisi. Muista pysyä ammattimaisena keskustelussa ja käytä selkeitä argumentteja vakuuttaaksesi vastapuolet.

Kuuntele tarkkaan vastapuolen argumentteja

Kysy avoimia kysymyksiä ja anna vastapuolen selittää näkökantaansa. Kuuntele tarkkaan vastapuolen argumentteja ja pyri ymmärtämään heidän ajatuksensa perusteet. Ole kiinnostunut heidän näkökulmastaan ja anna heille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Ota huomioon vastapuolen tuntemukset ja kokemukset. Ymmärrä, että jokaisella on omat taustansa, jotka vaikuttavat heidän näkemyksiinsä. Pyri asettumaan toisen henkilön asemaan ja osoita empatiaa hänen tunteita kohtaan.

Pyydä lisätietoja, jos jokin asia jää epäselväksi. Älä pelkää kysyä lisätietoja tai selvennyksiä vastapuolelta, jos tarvitset niitä paremman ymmärryksen saamiseksi. Tämä auttaa sinua muodostamaan vahvemman argumentin vastauksesi perustaksi.

Osoita ymmärrystä ja empatiaa

Toista vastapuolen argumentit omilla sanoillasi osoittaaksesi ymmärtämystäsi. On tärkeää kuunnella tarkkaan vastapuolen näkökulmia ja pyrkiä ymmärtämään heidän perustelunsa. Voit sitten toistaa nämä argumentit omilla sanoillasi, jotta osoitat aitoa ymmärrystä ja empatiaa.

Tunnusta mahdolliset virheet tai puutteet omassa esityksessäsi. Mikään argumentti ei ole täysin virheetön, joten on tärkeää tunnustaa mahdolliset virheet tai puutteet omassa esityksessään. Tämän avulla voit rakentaa luottamusta vastapuoleen ja vakuuttaa heidät siitä, että otat heidän huomionsa vakavasti.

Välttää kiistaa tai negatiivisia kommentteja. Keskustelu voi helposti muuttua kiistaksi tai negatiiviseksi, mikä voi haitata tehokasta kommunikaatiota. Pyri pysymään rauhallisena ja käyttämään rakentavaa kieltä keskustelun aikana. Tällainen lähestymistapa auttaa säilyttämään positiivisen ilmapiirin ja edistää parempien ratkaisujen löytymistä.

Puhu vakuuttavasti ja perustele hyvin

Tuo esiin vahvat todisteet, tilastot tai tutkimustulokset tueksi väitteillesi. Näiden avulla voit vakuuttaa vastapuolen ja osoittaa argumenttiesi luotettavuuden.

Selitä selkeällä tavalla, kuinka oma ehdotus hyödyttää molempia osapuolia. Kun pystyt konkreettisesti osoittamaan, miten molemmat osapuolet saavat etua ehdotuksestasi, on vastapuoli todennäköisemmin valmis hyväksymään sen.

Hallitse kehonkieltäsi varmistaaksesi itseluottamuksen viestinnän aikana:

 • Pysy ryhdikkäänä ja pidä katsekontaktia.
 • Keskity rauhalliseen ja selkeään äänensävyyn.
 • Kehota kuulijoita nyökkäämään päätään myönteisten kohtien kohdalla.
 • Hyödynnä eleitä korostamaan puhettasi ja välittämään itsevarmuutta.

Harjoittele aktiivisesti vastaväitteiden käsittelyä

Osallistu aktiivisesti myyntiroolipeleihin ja harjoittele vastaväitteiden käsittelyä. Voit myös osallistua itsenäisesti myyntikoulutuksiin kartuttaaksesi taitojasi. Pyri kehittämään taitojasi jatkuvasti ja ottamaan vastaan palautetta, jotta voit parantaa kommunikaatiotaitojasi entisestään.

Osallistu myyntiroolipeleihin

1. Valitse erilaisia vastaväitteitä simuloivia tilanteita: Myyntiroolipeleissä voit valita erilaisia skenaarioita, jotka simuloivat todellisia myyntitilanteita ja niihin liittyviä vastaväitteitä. Näin voit harjoitella reagoimaan ja löytämään tehokkaita ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

2. Harjoittele vuorovaikutustaitoja ja argumentointia roolipeleissä: Roolipelien avulla voit kehittää vuorovaikutustaitojasi sekä argumentoinnin taitoa. Voit kokeilla eri lähestymistapoja ja oppia kuinka parhaiten vakuuttaa asiakas omasta tuotteestasi tai palvelustasi.

3. Pyydä palautetta ja vinkkejä pelikumppaneilta: Osallistuessa myyntiroolipeleihin, on hyvä pyytää palautetta pelikumppaneiltasi. Heidän näkökulmansa voi auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi sekä kehityskohteesi myynnissä. Ota vinkkejä vastaan avoimin mielin ja käytät niitä parantaaksesi taitojasi entisestään.

Pyydä palautetta ja paranna taitojasi

1. Analysoi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi vastaväitteiden käsittelyssä: Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi vastaväitteiden kohtaamisessa. Keskity erityisesti niihin alueisiin, joissa haluat kehittyä, kuten argumentoinnissa tai tilannetajussa. Harjoittele näitä taitoja systemaattisesti parantaaksesi vastaväitteiden hallintaa.

2. Kysy asiakkailtasi suoraan, miten koet heidän vastaväitteensä olisi voitu käsitellä paremmin: Ole rohkea ja avoin asiakkaiden palautteelle. Pyydä suoraa palautetta siitä, miten olet käsitellyt heidän vastaväitettään ja miksi se ei ole toiminut odotetulla tavalla. Ota tämä palaute huomioon ja pyri parantamaan vuorovaikutustasi asiakkaiden kanssa.

3. Hanki ammattilaisten antamaa valmennusta tai osallistu kursseille, jotka keskittyvät vastaväitteiden käsittelyyn.

Muista jatkaa myyntiprosessia eteenpäin

Tarjoa lisätietoa ja todisteita vastaväitteiden voittamiseksi. Asiakkaat haluavat varmistaa, että he tekevät oikean valinnan, joten tarjoa heille vakuuttavaa tietoa tuotteestasi tai palvelustasi. Esitä tapausesimerkkejä ja tilastoja, jotka todistavat tuotteesi hyödyt.

Ehdota kokeilua tai pienempää sitoutumista vastaväitteiden ylittämiseksi. Monet asiakkaat saattavat epäröidä suuren sitoutumisen kanssa heti alussa. Ehdota sen sijaan kokeilujaksoa tai pienempää hankintaa aluksi, jotta he voivat testata tuotettasi ennen lopullista päätöstään.

Kysy lisäkysymyksiä ja jatka keskustelua vastaväitteiden torjumiseksi. Kun asiakas tuo esiin vastalauseen, pyydä häntä kertomaan tarkemmin huolenaiheistaan tai syistään epäröidessään ostoa. Keskustele avoimesti näistä aiheista ja anna asiantuntevia vastauksia näyttääksesi luottamuksen arvoisuutesi.

Tarjoa lisätietoa ja todisteita

Esittele tutkimustuloksia: ”Tutkimukset ovat osoittaneet, että tuotteemme parantaa asiakastyytyväisyyttä merkittävästi. Esimerkiksi viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan 90% asiakkaistamme suosittelee meitä lämpimästi muillekin”.

Jaa asiakaskokemuksia: ”Useat tyytyväiset asiakkaamme ovat jakaneet positiivisia kokemuksiaan käyttämällämme tuotteella sosiaalisessa mediassa ja arvostelupalveluissa. He korostavat erityisesti nopeaa ja ystävällistä palvelua sekä tuotteen laadukkuutta”.

Näytä tilastotietoja: ”Tilastojen mukaan myyntimme on kasvanut 20% viimeisen vuoden aikana. Lisäksi palautekyselyidemme perusteella huomattava enemmistö vastaajista on raportoinut saavuttaneensa konkreettisia tuloksia kehittämällämme ratkaisulla”.

Ehdota kokeilua tai pienempää sitoutumista

Tarjoa ilmaista kokeilujaksoa:

 • Tarjoa mahdollisuutta testata tuotetta tai palvelua ilmaiseksi ennen sitoutumista.
 • Korosta, että tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden nähdä itse konkreettiset hyödyt.

Ehdota rajoitettua tarjousta:

 • Tarjoa tilapäistä alennusta tai erikoistarjousta tiettyyn päivämäärään mennessä.
 • Kannusta asiakkaita tarttumaan tilaisuuteen ja hyötymään rajoitetusta tarjouksesta.

Tee pienempi, houkuttelevampi ehdotus:

 • Ehdota vaihtoehtoa, joka on vähemmän sitova mutta silti houkutteleva.
 • Esitä etuja ja lisätarpeita, joita asiakas voi saavuttaa pienemmällä panostuksella.

Kysy lisäkysymyksiä ja jatka keskustelua

Kysy lisäkysymyksiä ja jatka keskustelua. Syyttele ymmärrystään vastavuoroisesti esittämällä uusia näkökulmia. Asetu vastapuolen asemaan ja osoita myötätuntoa. Keskity kuuntelemaan tarkasti vastapuolen huolia.Osoita, että olet valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Tarjoa lisätietoa ja todisteita, kuten tutkimustuloksia, asiakaskokemuksia ja tilastotietoja, jotka vahvistavat tuotteen tai palvelun arvon. Lisäksi kannattaa ehdottaa kokeilua tai pienempää sitoutumista, esimerkiksi tarjoamalla ilmaista kokeilujaksoa tai rajoitettua tarjousta. Lopuksi on tärkeää jatkaa keskustelua ja vastata asiakkaiden kysymyksiin ja huolenaiheisiin.

fiFinnish