Markkinointikanavat: Hyödyt, heikkoudet ja valintakriteerit

markkinointikanava

Tutustu erilaisiin markkinointikanaviin ja niiden hyötyihin, heikkouksiin sekä valintakriteereihin tukeaksesi yrityksesi markkinointipäätöksiä.

Tapahtumat ja messut

Messuja ja tapahtumia hyödyntämällä yritykset voivat saavuttaa suuren yleisön ja luoda henkilökohtaisia suhteita potentiaalisiin asiakkaisiinsa. Tässä kanavassa on kuitenkin omat heikkoutensa, kuten korkea hinta, joka voi kuitenkin tuottaa korkean ROI:n, jos yrityksen tuotteet tai palvelut sopivat hyvin tapahtumaan tai messuille.

Hyödyt

Kasvotusten verkostoitumisen mahdollisuudet tapahtumissa ja messuilla tarjoavat ainutlaatuisia tilaisuuksia luoda vahvoja, henkilökohtaisia suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin. Lisäksi niissä on mahdollista kerätä nopeasti palautetta sekä uusia liidejä.

 • Vahvistat brändiäsi ja rakennat pitkäaikaisia liikesuhteita
 • Saat reaaliajassa arvokasta palautetta ja liidejä
 • Mahdollisuus esitellä tuotteita tai palveluja suoraan kohdeyleisölle

Heikkoudet

Vaikka tapahtumat ja messut tarjoavat loistavan tilaisuuden yrityksen tuotteiden tai palveluiden esittelyyn, ne voivat samalla olla erittäin kalliita järjestää. Niiden laajuus on myös rajoitettu, alueellinen kattavuus voi olla hankalaa saavuttaa ja niiden saatavuus voi olla rajoitettu.

 • Korkeat järjestämiskustannukset voivat syödä merkittävän osan markkinointibudjetista.
 • Tapahtumien ja messujen alueellinen kattavuus on usein rajoitettu, mikä voi jättää osan potentiaalisesta yleisöstä tavoittamatta.
 • Tapahtuma ja messu paikkojen saatavuus voi olla rajoitettu, mikä voi vaikuttaa suunnitelmien toteuttamiseen.

Milloin valita

Tapahtumiin ja messuihin kannattaa panostaa silloin, kun haluat luoda henkilökohtaisia suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ja kohdata heidät kasvotusten. Tärkeää on myös huomio strateginen sijoittaminen tapahtumamarkkinoinnissa, jotta tavoitat oikean yleisön.

 • Messut ja tapahtumat ovat hyvä valinta, kun haluat nousta esille kilpailijoidesi joukosta ja luoda vahvoja asiakassuhteita.
 • Näitä kanavia kannattaa suosia, jos haluat saada välittömän palautteen tuotteistasi tai palveluistasi.
 • Ne ovat erittäin tehokkaita, jos haluat kasvattaa brändisi tunnettuutta elämyksellisesti.
 • Tapahtumamarkkinointi sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat tuoda esille ihmisen tai yhteisön kasvot tuotteensa tai palvelunsa takana.

TV ja Radio mainonta

Televisio- ja radiomainonta ovat edelleen relevantteja markkinointikanavia erityisesti massakuluttajatuotteita tarjoaville yrityksille. Ne tarjoavat ainutlaatuisen oljenkorren tavoittaa laaja yleisö nopeasti ja tehokkaasti.

Digitaalisen kehityksen ansiosta TV- ja radiomainonnan kohdentaminen on parantunut, mahdollistaen tarkemman yleisöanalyysin ja mainosajan valinnan.

TV- ja radiomainonnan kohdennus saattaa olla haastavaa, sillä se vaatii tarkkaa yleisön analysointia ja oikean mainosajan valintaa. Digitaalinen kehitys tarjoaa kuitenkin uusia keinoja kohdentaa mainoksia paremmin makrotasolla.

Hyödyt

 • TV ja radio tavoittavat suuren yleisön, mikä tekee niistä tehokkaita kanavia brändin tunnettuuden kasvattamiseen.
 • TV-mainonta mahdollistaa visuaalisen sisällön esittämisen, mikä voi auttaa luomaan vahvan vaikutuksen katsojiin. Radiomainonta puolestaan hyödyntää ääntä ja musiikkia, mikä voi herättää tunteita ja luoda mielikuvia.
 • TV- ja radiomainonta tarjoavat mahdollisuuden kohdentaa mainoksia tiettyyn kohderyhmään esimerkiksi ohjelma-ajan, kanavan tai sijainnin perusteella.
 • TV- ja radiomainonta mahdollistavat mainosten toistamisen useita kertoja päivässä, mikä voi auttaa viestin pysymistä mielessä ja lisätä mainoksen tehokkuutta.
 • TV- ja radiomainonta koetaan usein luotettavaksi ja uskottavaksi, mikä voi vaikuttaa positiivisesti brändin imagoon.
 • TV-mainonta tarjoaa mahdollisuuden kertoa tarinoita ja luoda mielenkiintoisia mainosvideoita, jotka voivat herättää katsojien kiinnostuksen.

Heikkoudet

 1. TV- ja radiomainonta voivat olla kalliita markkinointikanavia, erityisesti suosituilla ohjelma-aikoina tai suurilla kanavilla. Tämä voi rajoittaa pienten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää näitä kanavia.
 2. Vaikka TV- ja radiomainonta tarjoavat mahdollisuuden kohdentaa mainoksia tiettyyn kohderyhmään, niiden kohdennusmahdollisuudet eivät ole yhtä tarkkoja kuin digitaalisissa markkinointikanavissa. Tämä voi johtaa siihen, että mainokset tavoittavat myös vähemmän relevanttia yleisöä.
 3. TV- ja radiomainonnan tulosten mittaaminen voi olla haastavaa. Vaikka mainostajat voivat saada tietoa mainosten näyttökertojen ja kuuntelijamäärien perusteella, tarkkojen tulosten ja ROI:n (Return on Investment) seuraaminen voi olla vaikeaa.
 4. TV-mainoksia voidaan ohittaa esimerkiksi kanavan vaihtamalla tai mainoskatkojen aikana pois kävelemällä. Radiomainoksia puolestaan voidaan ohittaa vaihtamalla kanavaa tai vähentämällä äänenvoimakkuutta. Tämä voi vähentää mainosten tehokkuutta.
 5. TV-mainoksilla on yleensä rajallinen kesto, mikä voi rajoittaa mainoksen sisällön monipuolisuutta. Lisäksi mainosten toistomäärä voi olla rajallinen, mikä voi vaikuttaa mainoksen tehokkuuteen.

Milloin valita

 1. Brändin tunnettuuden kasvattaminen: TV ja radio tavoittavat suuren yleisön, mikä tekee niistä tehokkaita kanavia brändin tunnettuuden lisäämiseen. Jos tavoitteenasi on saada brändisi laajemman yleisön tietoisuuteen, TV- ja radiomainonta voivat olla hyviä valintoja.
 2. Visuaalisen ja äänellisen vaikutuksen hyödyntäminen: TV-mainonta mahdollistaa visuaalisen sisällön esittämisen, mikä voi auttaa luomaan vahvan vaikutuksen katsojiin. Radiomainonta puolestaan hyödyntää ääntä ja musiikkia, mikä voi herättää tunteita ja luoda mielikuvia. Jos haluat hyödyntää näitä elementtejä markkinoinnissasi, TV- ja radiomainonta voivat olla sopivia kanavia.
 3. Kohderyhmän tavoittaminen: Vaikka TV- ja radiomainonta eivät ole yhtä tarkkoja kohdennuksessa kuin digitaaliset kanavat, ne tarjoavat silti mahdollisuuden kohdentaa mainoksia tiettyyn kohderyhmään esimerkiksi ohjelma-ajan, kanavan tai sijainnin perusteella. Jos haluat tavoittaa laajan yleisön tai tietyt demografiset ryhmät, TV- ja radiomainonta voivat olla tehokkaita valintoja.

Printtimainonta

Printtimainonnalla on useita heikkouksia, kuten kohderyhmän rajaaminen ja kohdistamisen ongelmat. Ilman tehokkaita työkaluja ei ole helppoa tarkasti määrittää, kenelle mainos todella tavoittaa.

Toisaalta, printtimainonta tarjoaa voimakkaan tavan brändin rakentamiselle. Kun se on suunniteltu ja toteutettu oikein, sen visuaalisuus voi jättää syvän ja kestävän vaikutelman yleisöösi.

Hyödyt

 1. Kestävyys: Painettu mainosmateriaali, kuten lehti-ilmoitukset tai esitteet, pysyy fyysisessä muodossa pidempään kuin digitaalinen mainonta. Tämä mahdollistaa pidemmän altistumisen mainokselle ja voi auttaa viestin pysymistä mielessä.
 2. Kohdennettavuus: Painettua mainontaa voidaan kohdentaa tiettyihin julkaisuihin, joilla on tietty kohderyhmä. Esimerkiksi mainostaminen erikoistuneissa lehdissä tai aikakauslehdissä voi auttaa tavoittamaan halutun kohderyhmän.
 3. Luotettavuus ja uskottavuus: Painettu mainonta koetaan usein luotettavaksi ja uskottavaksi. Lehdet ja aikakauslehdet, joissa mainoksia julkaistaan, voivat tuoda mainokselle lisää uskottavuutta ja arvovaltaa.
 4. Käyttäjän sitoutuminen: Painettu mainonta vaatii lukijalta aktiivista sitoutumista, kuten lehden selaamista tai esitteen lukemista. Tämä voi auttaa luomaan syvempää vuorovaikutusta mainoksen ja lukijan välillä.
 5. Kreatiiviset mahdollisuudet: Painetussa mainonnassa on mahdollista hyödyntää erilaisia graafisia elementtejä, kuten kuvia, värejä ja fontteja, luodakseen visuaalisesti houkuttelevia mainoksia.

Heikkoudet

 1. Rajoitettu kohdentaminen: Painettu media tarjoaa rajalliset mahdollisuudet kohdentaa mainoksia tarkasti halutulle kohderyhmälle verrattuna digitaalisiin markkinointikanaviin. Mainokset jaetaan yleensä laajalle yleisölle, mikä voi johtaa vähemmän relevanttien ihmisten tavoittamiseen.
 2. Pitkä valmisteluaika: Painetun median mainosten suunnittelu, tuotanto ja julkaisu vaativat enemmän aikaa verrattuna digitaaliseen mainontaan. Tämä voi hidastaa markkinointikampanjan reagointiaikaa ja joustavuutta.
 3. Korkeat kustannukset: Painetun median mainosten suunnittelu, painatus ja julkaisu voivat olla kalliita verrattuna digitaaliseen mainontaan. Tämä voi rajoittaa pienempien yritysten tai budjettirajoitusten kanssa kamppailevien mahdollisuuksia hyödyntää printtimediaa.
 4. Vaikea mittaaminen: Painetun median mainosten tehokkuuden mittaaminen voi olla haastavaa. Vaikka mainostajat voivat saada tietoa levikistä tai lukijamääristä, tarkkojen tulosten ja ROI:n (Return on Investment) seuraaminen on usein vaikeampaa kuin digitaalisessa markkinoinnissa.

Milloin valita

 1. Kohderyhmän mieltymykset: Jos kohderyhmäsi arvostaa fyysisiä julkaisuja, kuten lehtiä tai sanomalehtiä, printtimedia voi olla tehokas tapa tavoittaa heidät. Esimerkiksi jos yrityksesi tarjoaa tuotteita tai palveluita, jotka liittyvät muotiin, sisustukseen tai taiteeseen, mainostaminen alan aikakauslehdissä voi olla hyödyllistä.
 2. Luotettavuus ja uskottavuus: Printtimedia koetaan usein luotettavaksi ja uskottavaksi. Jos haluat rakentaa brändiäsi ja lisätä sen arvovaltaa, mainostaminen tunnetuissa lehdissä tai julkaisuissa voi auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.
 3. Paikallinen markkinointi: Jos yrityksesi toimii tietyllä paikallisella alueella, mainostaminen paikallisissa sanomalehdissä tai lehtisissä voi olla tehokasta. Printtimedia voi auttaa tavoittamaan paikallisen yleisön ja lisäämään tietoisuutta yrityksestäsi alueella.
 4. Visuaalinen esittely: Printtimedia tarjoaa mahdollisuuden luoda visuaalisesti houkuttelevia mainoksia, jotka voivat herättää kiinnostusta ja erottua joukosta. Jos haluat hyödyntää graafisia elementtejä, kuten kuvia ja värejä, mainostaminen printtimediassa voi olla hyvä valinta.

Verkkomainonta

Googlen Adwordsin ja muiden verkkomainosjärjestelmien hyödyntäminen avaa mahdollisuuden tavoittaa yleisö globaalisti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjälle kohdennettu sisältö, konversioiden seuranta ja alustakohtaiset optimointistrategiat tekevät verkkomainonnasta joustavan ja mittaavan markkinointikanavan.

Verkkomainonnan haasteena on kasvava kilpailu ja verkkonäkyvyyden saavuttaminen. Mainonnan ja hakukoneoptimoinnin yhteispeli on merkittävää näkyvyyden ja tuloksen kannalta; parhaimmillaan ne tukevat toisiaan luoden synergian, joka johtaa korkeampaan verkkonäkyvyyteen ja parempaan konversioasteeseen.

Hyödyt

 1. Kohdennettavuus: Verkkomainonta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kohdentaa mainoksia tarkasti halutulle kohderyhmälle. Voit hyödyntää demografisia tietoja, käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita ja muita tekijöitä mainosten näyttämisessä oikeille ihmisille oikeaan aikaan.
 2. Mittaaminen ja analytiikka: Verkkomainonnan tuloksia on helppo mitata ja seurata. Voit saada tarkkaa tietoa mainosten näyttökertojen, klikkausten, konversioiden ja muiden tärkeiden mittareiden perusteella. Tämä auttaa sinua ymmärtämään mainonnan tehokkuutta ja tekemään tarvittavia muutoksia kampanjoidesi optimoimiseksi.
 3. Joustavuus ja reagointikyky: Verkkomainonta mahdollistaa nopean reagoinnin ja joustavuuden. Voit muokata mainoksia, kohdentamista ja budjettia reaaliajassa tarpeidesi mukaan. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden tehdä muutoksia ja optimoida kampanjoitasi nopeasti.
 4. Laaja tavoittavuus: Verkkomainonta tavoittaa laajan yleisön, sillä suuri osa ihmisistä käyttää internetiä päivittäin eri laitteilla. Voit tavoittaa ihmisiä eri sijainneista, ikäryhmistä ja kiinnostuksen kohteista riippumatta.
 5. Kustannustehokkuus: Verkkomainonta voi olla kustannustehokas vaihtoehto perinteisille mainosmuodoille. Voit asettaa budjetin ja maksaa vain mainosten näyttöjen tai klikkausten perusteella. Lisäksi voit optimoida kampanjoitasi jatkuvasti saadaksesi parhaan mahdollisen tuoton sijoituksellesi.

Heikkoudet

 1. Mainosten esto-ohjelmat: Monet käyttäjät käyttävät mainosten esto-ohjelmia, jotka estävät mainosten näyttämisen verkkosivustoilla. Tämä voi vähentää mainosten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
 2. Kasvava kilpailu: Verkkomainonnassa kilpailu mainostilasta ja käyttäjien huomiosta on erittäin kovaa. Tämä voi nostaa mainosten hintoja ja vaikeuttaa erottumista joukosta.
 3. Mainosten näkymättömyys: Käyttäjät voivat ohittaa tai olla huomaamatta verkkomainoksia, erityisesti jos ne eivät ole relevantteja tai houkuttelevia. Mainosten näkyvyyden varmistaminen voi olla haasteellista.
 4. Mainosten häiriötekijä: Verkkomainonta voi joskus häiritä käyttäjien kokemusta verkkosivustoilla. Liian intensiiviset tai häiritsevät mainokset voivat aiheuttaa negatiivista reaktiota ja heikentää mainoksen tehokkuutta.

Milloin valita

 1. Kohderyhmän tavoittaminen: Verkkomainonta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa haluttu kohderyhmä. Jos haluat tavoittaa tietyn demografisen ryhmän, kiinnostuksen kohteiden perusteella tai tietyn sijainnin asukkaat, verkkomainonta voi olla tehokas valinta.
 2. Mittaaminen ja optimointi: Verkkomainonnan tuloksia on helppo mitata ja seurata. Voit saada tarkkaa tietoa mainosten näyttökertojen, klikkausten, konversioiden ja muiden mittareiden perusteella. Tämä auttaa sinua ymmärtämään mainonnan tehokkuutta ja tekemään tarvittavia muutoksia kampanjoidesi optimoimiseksi.
 3. Joustavuus ja reagointikyky: Verkkomainonta mahdollistaa nopean reagoinnin ja joustavuuden. Voit muokata mainoksia, kohdentamista ja budjettia reaaliajassa tarpeidesi mukaan. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden tehdä muutoksia ja optimoida kampanjoitasi nopeasti.
 4. Laaja tavoittavuus: Verkkomainonta tavoittaa laajan yleisön, sillä suuri osa ihmisistä käyttää internetiä päivittäin eri laitteilla. Voit tavoittaa ihmisiä eri sijainneista, ikäryhmistä ja kiinnostuksen kohteista riippumatta.
 5. Kustannustehokkuus: Verkkomainonta voi olla kustannustehokas vaihtoehto perinteisille mainosmuodoille. Voit asettaa budjetin ja maksaa vain mainosten näyttöjen tai klikkausten perusteella. Lisäksi voit optimoida kampanjoitasi jatkuvasti saadaksesi parhaan mahdollisen tuoton sijoituksellesi.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median alustoja ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn. Niiden valinta riippuu kohderyhmästä, sisällöstä ja tavoitteista. Strategista näkökulmaa katsottuna on tärkeää seurata palautetta, näkyvyyttä ja sitoutumista, sillä ne ovat markkinoinnin onnistumisen mittareita.

Strategisen lähestymistavan kautta, on mahdollista optimoida sosiaalisen median kanavat yrityksen etuna. Jatkuva palautteen kerääminen, systemaattinen näkyvyyden seuranta ja sitoutumisen edistäminen ovat avainasemassa toimivan sosiaalisen median strategian luomisessa.

Hyödyt

 1. Kohdennettavuus: Sosiaalinen media tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kohdentaa mainoksia ja viestejä tarkasti halutulle kohderyhmälle. Voit hyödyntää demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita, käyttäytymistä ja muita tekijöitä mainosten näyttämisessä oikeille ihmisille oikeaan aikaan.
 2. Vuorovaikutus ja sitoutuminen: Sosiaalinen media mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen ja sitoutumisen yleisön kanssa. Voit vastata kommentteihin, kysymyksiin ja palautteisiin, mikä luo henkilökohtaista yhteyttä ja rakentaa asiakassuhteita.
 3. Brändin tunnettuuden kasvattaminen: Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan kanavan brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Voit jakaa sisältöä, tarinoita ja uutisia, jotka auttavat rakentamaan brändiäsi ja lisäämään sen näkyvyyttä.
 4. Mittaaminen ja analytiikka: Sosiaalisen median tuloksia on helppo mitata ja seurata. Voit saada tarkkaa tietoa sitoutumisesta, seuraajien kasvusta, jakamisesta ja muista mittareista. Tämä auttaa sinua ymmärtämään sosiaalisen median tehokkuutta ja tekemään tarvittavia muutoksia strategiassasi.
 5. Tavoitettavuus ja jakaminen: Sosiaalinen media tavoittaa laajan yleisön, sillä suuri osa ihmisistä käyttää aktiivisesti erilaisia sosiaalisen median alustoja. Sisältösi voi helposti levitä ja jakautua käyttäjien keskuudessa, mikä lisää sen näkyvyyttä ja potentiaalista vaikutusta.
 6. Kustannustehokkuus: Sosiaalisen median markkinointi voi olla kustannustehokas vaihtoehto perinteisille mainosmuodoille. Voit asettaa budjetin ja maksaa vain mainosten näyttöjen, klikkausten tai konversioiden perusteella. Lisäksi voit tavoittaa suuren yleisön ilman suuria markkinointibudjetteja.

Heikkoudet

 1. Aika ja resurssit: Sosiaalisen median aktiivinen ylläpitäminen ja päivittäinen sisällöntuotanto vaativat aikaa ja resursseja. Jatkuva sitoutuminen ja vuorovaikutus yleisön kanssa voi olla haastavaa, erityisesti pienemmillä yrityksillä tai rajallisilla resursseilla.
 2. Negatiivinen palaute ja maineenhallinta: Sosiaalinen media tarjoaa yleisölle mahdollisuuden antaa palautetta ja kommentteja, mukaan lukien negatiivista palautetta. Tämä voi vaikuttaa yrityksen maineeseen ja vaatia aktiivista maineenhallintaa.
 3. Algoritmien muutokset: Sosiaalisen median algoritmit voivat muuttua, mikä voi vaikuttaa sisältösi näkyvyyteen ja tavoitettavuuteen. Sinun on pysyttävä ajan tasalla algoritmien muutoksista ja mukautettava strategiaasi tarvittaessa.
 4. Tietosuoja- ja yksityisyysasiat: Sosiaalisen median käyttöön liittyy tietosuoja- ja yksityisyysriskejä. Sinun on oltava tietoinen tietosuojakäytännöistä ja varmistettava, että noudatat asianmukaisia säännöksiä ja säädöksiä.
 5. Kilpailu ja melu: Sosiaalinen media on täynnä sisältöä ja kilpailua huomiosta. Saadaksesi näkyvyyttä ja erottuaksesi joukosta, sinun on luotava houkuttelevaa ja merkityksellistä sisältöä, mikä voi olla haastavaa.

Milloin valita

 1. Vuorovaikutus ja sitoutuminen: Jos haluat luoda henkilökohtaista vuorovaikutusta ja sitoutumista yleisön kanssa, sosiaalinen media tarjoaa suoran kanavan vastata kommentteihin, kysymyksiin ja palautteisiin. Tämä auttaa rakentamaan asiakassuhteita ja lisäämään brändin sitoutumista.
 2. Brändin tunnettuuden kasvattaminen: Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan kanavan brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Voit jakaa sisältöä, tarinoita ja uutisia, jotka auttavat rakentamaan brändiäsi ja lisäämään sen näkyvyyttä.
 3. Mittaaminen ja optimointi: Sosiaalisen median tuloksia on helppo mitata ja seurata. Voit saada tarkkaa tietoa sitoutumisesta, seuraajien kasvusta, jakamisesta ja muista mittareista. Tämä auttaa sinua ymmärtämään sosiaalisen median tehokkuutta ja tekemään tarvittavia muutoksia strategiassasi.
 4. Laaja tavoittavuus: Sosiaalinen media tavoittaa laajan yleisön, sillä suuri osa ihmisistä käyttää aktiivisesti erilaisia sosiaalisen median alustoja. Voit tavoittaa ihmisiä eri sijainneista, ikäryhmistä ja kiinnostuksen kohteista riippumatta.
fiFinnish