Miksi kannattaa työskennellä uusasiakashankinnan parissa?

Myynti toimii meilkeinpä poikkeuksetta avainasemassa yrityksen menestyksen näkökulmasta. Mikäli myyjä on taitava työssään, mutta tuote on huono, menestys saattaa olla hyvinkin haasteellista. Ideologia toimii tietysti molempiin suuntiin. Vaikka yrityksella olisi kuinka mullistava tuote, mutta ei taidokasta myyjää tekemässä arvokasta työtään on tiedossa hyvinkin kumpareinen tie. Esimerkiksi jokaisen yrittäjyydestä haaveilevan olisi syytä kantaa vyöllään toimivia myynnin työkaluja.

Uusasiakashankinta on osa myynnin alkupäätä. Myynnin alkupäässä myyjä harjaantuu viestimään hänelle sopivallaan tavalla. Eteenkin tunneälykkyys on kaiken keskiössä. Tunneälyn avulla myyjä oppii lukemaan asiakasta, viestimään lyhyellä ja selkeällä tavalla, käyttämään oikeaa äänenpainoa, sekä olemaan jopa hiljaa tarvittaessa. Tunneälyn ja vuorovaikutustaitojen kehittyessä työ helpottuu nopeasti. Ihmisten välisen viestimisen ja vaikuttamisen ollesa läsnä vapaa-ajallakin, muutoksia tulee huomaamaan myös päivittäisessä arjessa.

Työskennellessä uusasiakashankinnan parissa myös bisnesmaailman ymmärrys avartuu suurella skaalalla. Vain muutamana esimerkkinä mainittakoon yritysorganisaatioiden rakenne, eri toimialoihin liittyvät haasteet ja ratkaisut, lukuisat käsitteet ja lyhenteet,  sekä verkostoituminen upeiden yritysten kanssa. Työn ohella myyjälle muodostuu kyky oppia tunnistamaan asiakkaiden tarpeita. Ymmärryksen myötä hankkiessa uusia asiakkaita samalta sektorilta myyjä pystyy hyödyntämään aiempaa kokemusta haasteiden ratkaisuiden löytämisessä.

Myyjän yksi tärkeimpiä ja suurimpia haasteita kommunikoidessa asiakkaan kanssa on kyetä luomaan tarve. Kun tarve on luotu onnistuneesti, myynnin loppupää helpottuu valtavasti. Tarpeen luomisessa on kyse siitä, että asiakas itse kokee oivalluksen ja tuntee haluavansa edetä myyntiprosessissa. Tarpeen luomisessa on kyse asiakkaan kuuntelusta ja siitä, että voidaan vastavuoroisesti tarjota oikeita oivaltamisen avaimia. Kun tämän kultaakin arvokkaamman taidon oppii sisäistämään uusasiakashankinnan parissa, pystyisi myyjä vakuuttaamaan vaikka itse Jordan Belfortin ostamaan kuulakärkikynän.

fiFinnish